ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิจิตร ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

พช.พิจิตร ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.

นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม ปลัดจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายศุภชัย สุพรรณทอง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการประชุมฯ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ 4 กลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตรทุกคน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จากนั้น นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และแนวทางการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร เป็นการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานกิจกรรมตามยุทธศาตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และทุกกลุ่มงานฯ ได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมการดำเนินงานพัฒนาชุมชนให้บรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ชั้น 1 จังหวัดพิจิตร

………………………………………………

“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

Change for good

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll

#กรมการพัฒนาชุมชน

📷/📝: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

(Visited 1 times, 1 visits today)