ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิจิตร ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน พร้อมชุดยาและเวชภัณฑ์ ให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยจากอากาศหนาวเย็น

พช.พิจิตร ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน พร้อมชุดยาและเวชภัณฑ์ ให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยจากอากาศหนาวเย็น

พช.พิจิตร ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน พร้อมชุดยาและเวชภัณฑ์ ให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยจากอากาศหนาวเย็น

วันที่ 20 ม.ค.66

นายศุภชัย สุพรรณทอง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นางสาวกาญจนา แก้วเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน พร้อมชุดยาและเวชภัณฑ์ จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยจากอากาศหนาวเย็น ในพื้นที่อำเภอสามง่าม อำเภอสากเหล็ก  อำเภอดงเจริญ อำเภอบึงนาราง  อำเภอเมืองพิจิตร อำเภอโพทะเล  อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอวังทรายพูน  อำเภอตะพานหิน  อำเภอบางมูลนาก  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร  อำเภอละ 200 ชุด และอำเภอทับคล้อ จำนวน 300 ชุด รวมทั้งสิ้น 2,500 ชุด

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรในพื้นที่จังหวัดพิจิตร จึงได้พระราชทานผ้าห่มกันหนาว ชุดยาและเวชภัณฑ์ ผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดพิจิตร มามอบให้แก่ราษฎรที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาว และผู้ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นในพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดพิจิตร จำนวน 2,500 ชุด

ในการนี้ นายพยนต์  อัศวพิชยนต์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพิจิตร เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน พร้อมชุดยาและเวชภัณฑ์ ให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยจากอากาศหนาวเย็น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

………………………………………………

“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

Change for good

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll

#กรมการพัฒนาชุมชน

#พิจิตร

📷/📝: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

(Visited 1 times, 1 visits today)