ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิจิตร ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พช.พิจิตร ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พช.พิจิตร ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น.

นายศุภชัย สุพรรณทอง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นางสาวโสภิต ภูริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางเพียงใจ ยาดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวจันทร์นิภา รุ่งอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

ทั้งนี้ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายชูชีพ พงษ์ไทย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานมอบนโยบายการปฏิบัติงานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนส่วนกลางและภูมิภาคร่วมประชุมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานฯ ถ่ายทอดสัญญาณการประชุมผ่านทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) และระบบ TV พช. เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัดได้ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้อง Warroom ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

………………………………………………

“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

Change for good

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll

#กรมการพัฒนาชุมชน

#พิจิตร

📷/📝: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

(Visited 1 times, 1 visits today)