ข่าวประชาสัมพันธ์

พจ.พิจิตร จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ครั้งที่ 2/2566

พจ.พิจิตร จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ครั้งที่ 2/2566

พจ.พิจิตร จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 23 มกราคม 2566

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 1 อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

นายศุภชัย สุพรรณทอง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ครั้งที่ 2/2566 พร้อมด้วยนางสาวกาญจนา แก้วเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อกำหนดการจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบ 54 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “รวมพลังจิตอาสา ขับเคลื่อนสังคมไทย ด้วยใจพอเพียง” ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2566 ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านเขาโล้น หมู่ที่ 6 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

………………………………………………

“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

Change for good

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll

#กรมการพัฒนาชุมชน

#พิจิตร

#ผู้นำอช.

📷/📝: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

(Visited 1 times, 1 visits today)