ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิจิตร ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอบึงนารางและอำเภอโพทะเล

พช.พิจิตร ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอบึงนารางและอำเภอโพทะเล

พช.พิจิตร ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอบึงนารางและอำเภอโพทะเล

วันที่ 23 มกราคม 2566

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร โดยนายศุภชัย สุพรรณทอง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นางสาวโสภิต ภูริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางบุศย์รินทร์ นามวงษ์ลือนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอบึงนารางและอำเภอโพทะเล ในเรื่องดังต่อไปนี้

1.การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ

2.การจัดเก็บข้อมูล  จปฐ.ปี2566

3.นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง (นักสื่อสารสังคม)

………………………………………………

“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

Change for good

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll

#กรมการพัฒนาชุมชน

#พิจิตร

📷/📝: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

(Visited 1 times, 1 visits today)