ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชน

ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ถนนพิจิตร-ตะพานหิน ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์ 056 611089 โทรสาร 056 611089 ต่อ 105
(Visited 1 times, 1 visits today)