ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิจิตร จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

พช.พิจิตร ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน และแนวทางการประกวดกิจกรรมกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในเขตตรวจราชการที่ 5 และ 18 ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting