ข่าวประชาสัมพันธ์

📢📢 เครือข่ายโคกหนองนา พช.พิจิตร ร่วมพิธีเปิด “ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พ่อบุญมี แม่อุบล โดยพระครูต้น วัดระฆัง” และจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี พัฒนาพื้นที่สู่ความยั่งยืน 🌾🌾

พระราชสิทธิเวที รศ.ดร.เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท แก่พัฒนาการจังหวัดพิจิตร เพื่อสมทบทุน ปรับปรุง/ซ่อมเเซม และสร้างที่อยู่อาศัยแก่ครัวเรือนยากจนจังหวัดพิจิตร