ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิจิตร ร่วมพิธี ”วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปี 2564 และ ร่วมรับมอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2563 เนื่องใน “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2564