ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

📢📢 พช.โพธิ์ประทับช้าง ดำเนินกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสุขภาพทางการเงินและสร้างศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเกาะกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

📢📢 พช.โพธิ์ประทับช้าง ดำเนินกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสุขภาพทางการเงินและสร้างศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองพง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

📢📢 พช.โพธิ์ประทับช้าง ดำเนินกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสุขภาพทางการเงินและสร้างศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ 11 ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร