ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสมจิตร มะลิลา พัฒนาการอำเภอบางมูลนาก มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบางมูลนาก ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหมู่บ้าน ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ อำเภอบางมูลนาก (thumbtack)ณ ห้องประขุมที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก ชั้น 2 โดยนายสงคราม เพ็ชรนา ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ อำเภอบางมูลนาก เป็นประธานการประชุมโดยมีวาระเรื่อง จัดกิจกรรมครบรอบ21 ปีกองทุน และวางแผนในการขับเคลื่อนดำเนินกิจกรรมต่างๆของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ อำเภอบางมูลนาก ต่อไป