ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมา นักการตลาดรุ่นใหม่(OTOP) ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมา นักการตลาดรุ่นใหม่(OTOP) ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

08 พฤษภาคม 2563 /

14:35 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71_แก้ไขเอกสารแนบท้าย

ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71_แก้ไขเอกสารแนบท้าย

06 มิถุนายน 2562 /

11:25 น. /

ดาวน์โหลด