ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมา นักการตลาดรุ่นใหม่(OTOP) ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมา นักการตลาดรุ่นใหม่(OTOP) ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

08 พฤษภาคม 2563 /

14:35 น. /

ดาวน์โหลด