บริการของเรา

แบบรายงานผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิจิตร 2562

แบบรายงานผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิจิตร 2562

แบบรายงานผลการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิจิตร ปี 2562

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1faWqzW6lrTBFzZ1KwWysRmFYips9NVnts3v72u-qm6w/edit?usp=sharing

(Visited 1 times, 1 visits today)